BEVOEGD GEZAG

"De Oude Vrijheid"

Stichting voor Katholiek Basis Onderwijs in de gemeente Hilvarenbeek.
Postbus 88
5080 AB Hilvarenbeek
Site: www.deoudevrijheid.nl
E-mail: stichting@deoudevrijheid.nl

College van Bestuur:

Arnoud v. Leuven
Tel. 013-5053941
Bezoekadres: Schoolstraat 38
5081 VH Hilvarenbeek

Ambtelijk secretaresse:

Carita v.d. Wouw
Tel. 013-5050639
Fax: 013-5053989
Verder beschikt de stichting over een Raad van Toezicht.