Ouderraad

De ouderraad stelt zich ten doel de betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en school te bevorderen. Ong. 8x gedurende het schooljaar is er een vergadering, waarbij de directie aanwezig is. De OR verzorgt een aantal vaste activiteiten, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, Sport/Speldag enz. en onderhoudt daarnaast ook contacten met de MR. Deze activiteiten worden gefinancierd uit de schoolbijdrage. Deze bijdrage is niet verplicht(zie Schoolgids). Leerlingen waarvan de ouders deze bijdrage niet betalen, kunnen wel van bepaalde activiteiten worden uitgesloten. Het gaat om € 30,00 per kind, per jaar en wordt d.m.v. een automatische machtiging geïnd. Ook de financiering van de schoolverlatersdagen (tot een bedrag van € 50,00 per leerling!) is hierin opgenomen!

  • Wat doet de Ouderraad en wat gebeurt er tijdens vergadering?

Het doel van de OR is om alle activiteiten, die gedurende een schooljaar plaatsvinden, mede te organiseren. Mede, omdat de OR samen met de leerkrachten, die ook ieder een activiteit op zich nemen en daar verantwoordelijk voor zijn, in werkgroepen de volgende activiteiten voorbereiden:

  • Sinterklaas
  • Kerst
  • Carnaval
  • Sport- en speldag
  • Schoolreis

Van zowel de ouders uit de werkgroep als van de leerkrachten wordt er steeds één persoon benoemd tot contactpersoon. Zij zijn de aanspreekpunten voor de overige werkgroepleden. Ieder jaar wordt bekeken of de huidige activiteiten nog passend zijn of misschien anders ingevuld moeten worden.

Al deze activiteiten worden betaald vanuit de ouderbijdrage.

De OR zet zich ook in bij:

  • De algemene jaarvergadering
  • Hoofdluiscontrole
  • Schoolfotograaf
  • Wie zitten er in de Ouderraad?

In de OR zitten ongeveer 10 ouders ( momenteel allemaal moeders, maar ook vaders zijn van harte welkom!) en op dit moment zijn dat:

Rosemarie Mensing

Rosemarie Mensing

Voorzitter
Francien Smolders

Francien Smolders

Secretaris
Penningmeester (kas)
Marion Versteijnen

Marion Versteijnen

Penningmeester (bank)
Dorette Hendriks

Dorette Hendriks

Lid
Maud Putters

Maud Putters

Lid
Astrid Reyrink

Astrid Reyrink

Lid
Debbie Wieskamp

Debbie Wieskamp

Lid
Susanne Wieskamp

Susanne Wieskamp

Lid
Jacqueline de Wit

Jacqueline de Wit

Lid

Vergaderdata

11 september 2017
13 november 2017
11 januari 2018
5 maart 2018
18 april 2018
21 juni 2018

Jaarverslag