Positive Behavior Support

Positive Behavior Support (PBS) is een bewezen manier om met elkaar om te gaan, dat zorgt voor een schoolbrede aanpak, gericht op het bevorderen van gewenst gedrag van alle leerlingen binnen de school. Goed gedrag kun je leren!

PBS - richt zich op het versterken van gewenst gedrag en op het voorkomen van probleemgedrag. Het doel is een positieve, sociale omgeving te scheppen die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. PBS is een ‘kapstok’ waaraan alle schoolhandelingen en methoden die met gedrag te maken hebben, opgehangen kunnen worden. Wat al aanwezig is en goed werkt in de school wordt geïntegreerd in PBS. Wij zijn dit jaar gestart met deze manier van werken en worden daarin professioneel begeleid. Onze keuzes zijn: Veiligheid, Verantwoordelijkheid en Respect voor elkaar, zodat Samenwerken beter gaat lukken.