Werken op een leerplein

Werken op een leerplein is bouwen aan elkaars verantwoordelijkheden. Samen in een open ruimte aan verschillende opdrachten werken, zodat je ziet wat de ander doet, is werken aan 21e eeuwse vaardigheden.

Ook wel 21e century skills genoemd. Hoe leer je; Samenwerken, hoe verbeter je jouw Probleem oplossend vermogen, hoe staat het met jouw ICT geletterdheid, kom je voldoende toe aan jouw Creativiteit, kun je Kritisch denken, hoe leer je beter te Communiceren en last but not least, hoe is het gesteld met jouw Sociale en Culturele vaardigheden. Deze vaardigheden kun je het beste met elkaar oefenen, je meten aan anderen, en daardoor je eigen grenzen leren kennen. Natuurlijk staan Taal, Begrijpend lezen en Rekenen als hoofdvakken prominent op ons rooster, maar hoe we de inhoud en presentatie van deze vakken vorm geven en toepassen, komt op een leerplein, met meer ruimte voor elkaar, beter tot zijn recht.